bruzda


bruzda
bruzda {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ia, CMc. bruździe {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rowek w ziemi powstający po odwróceniu skiby; też: każdy rowek w ziemi zrobiony narzędziem rolniczym w związku z uprawą roślin': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bruzda między zagonami. Robić bruzdy między rzędami buraków. Zasypać bruzdę. Bruzda na wadniająca, odpływowa. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'rowek na powierzchni czegoś wykonany celowo lub powstały pod wpływem czynników zewnętrznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Bruzdy w lufie karabinu. Kuć bruzdy w ścianie pod instalację elektryczną. Ulewa porobiła bruzdy na polu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'nierówność na twarzy powstała głównie na skutek starzenia się; zmarszczka': {{/stl_7}}{{stl_10}}Twarz staruszka poorana bruzdami. Nie marszcz czoła, bo ci się porobią bruzdy. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bruzda — bruzdà sf. (4) skubėjimas, sujudimas, subruzdimas: Vakarą laike rugpjūtės pati bruzdà, t. y. paskubinimas J. Tėvas važiuoja į turgų – gryčioj didžiausia bruzdà Sl. Bus bruzdõs, kad norėsim iki sutemos visą šieną suvežti Skr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • bruzda — bruzdà dkt. Miẽstas bùvo àpimtas kar̃štligiškos bruzdõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bruzda- — *bruzda , *bruzdaz germ., stark. Maskulinum (a): nhd. Spitze, Kante, Rand; ne. point (Neutrum), edge; Rekontruktionsbasis: an., ae., as., ahd.; Etymologie: idg …   Germanisches Wörterbuch

  • bruzda — ż IV, CMs. bruździe; lm D. bruzd 1. «podłużny rowek wykonany w ziemi pługiem lub innym narzędziem rolniczym; zagłębienie między skibami; rowek między zagonami» Bruzdy zagonów. Ziarno padające w bruzdy. 2. «zmarszczka, fałda, rysa na twarzy»… …   Słownik języka polskiego

  • subinbrūzda — subìnbrūzda sf. (1), subiñbrūzda (1) Vkš vlg. 1. sujudimas: Motriška prie gimimo kūdikio padarė didelę subìnbrūzdą sveikiesiems J. Kad veseliją padirba, tai jauniesiems subiñbrūzda Škn. 2. Als apie akušerę. 3. scom. Ggr kas nuolat triūsia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūbruzda — sf. (1) sujudimas, subruzdimas: Ką tik Pranciškaus sūbruzda pasibaigė, mažne ant subruzdimo papuolėm Škn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Gerard Antoni Ciołek — Gerard Ciołek (24 September 1909 ndash; February 15 1966) was a Polish architect, as well as a historian of parks and gardens.BiographyGerard Antoni Ciołek was born in Wyżnica, a small town in Bukovina territory of the Austro Hungarian empire… …   Wikipedia

  • Butson-type Hadamard matrix — In mathematics, a complex Hadamard matrix H of size N with all its columns (rows) mutually orthogonal, belongs to the Butson type H ( q , N ) if all its elements are powers of q th root of unity,:: (H {jk})^q=1 {quad m for quad} j,k=1,2,dots,N.… …   Wikipedia

  • Cursed soldiers — The cursed soldiers (Polish: Żołnierze wyklęci) is a name applied to a variety of Polish resistance movements formed in the later stages of World War II and afterwards. Created by some members of the Polish Secret State, these clandestine… …   Wikipedia

  • борозда — Старославянское – бразда. Общеславянское – borzda. Индоевропейское – bhor (бурить, резать, разделывать). Слово «борозда» известно с древнерусской эпохи (XI в.). В древнерусском «борозда» заимствовано из старославянского, где бразда восходит к… …   Этимологический словарь русского языка Семенова